Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

infrastruktura/Leizpzig-Halle

Komisja Europejska dokonała istotnej rewizji swojego stanowiska odnośnie do występowania pomocy publicznej w związku z finansowaniem infrastruktury (w tym z udziałem funduszy unijnych). Konsekwencją wyroku Sądu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie Leipzig-Halle (w połączonych sprawach T-443/08 i T-455/08), potwierdzonego 19 grudnia 2012 r. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-288/11 P, jest to, że pomoc publiczna może towarzyszyć finansowaniu infrastruktury niezależnie od tego, przez kogo projekt jest realizowany, o ile będzie ona przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej

W tym zakresie:

  • doradzamy przy strukturyzowaniu projektów, aby towarzysząca finansowaniu infrastruktury pomoc publiczna była dopuszczalna
  • przygotowujemy projekty wyjaśnień na zapytania Komisji Europejskiej dotyczące występowania pomocy publicznej w toczących się projektach infrastrukturalnych
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Komisją Europejską